Skip to main content

Skapa användare

Observera att leverantören ansvarar för användarhanteringen i systemet. Att rätt personer har rätt behörigheter för den aktuella leverantören och att personer som inte längre ska ha tillgång tas bort.

 

Välj menyalternativ Användare

Klicka på knappen "Skapa användare"

image-1705050537014.png

Fyll i formuläret och ange vilken leverantör som avses(man kan bara välja den organisation man själv tillhör)

image-1705050639344.png

 

Meddela sedan den nya användaren inloggningsuppgifter, inget meddelande skickas automatiskt till den nya användaren.