Skip to main content

Bedömning ur pedagogiskt perspektiv

Det finns möjlighet i systemet att utärda en bedömning av en Resurs ur ett pedagogiskt perspektiv. Varje användarorganisation väljer själva om de vill nyttja detta eller inte. Det finns inget krav i processen att det ska förekomma en pedagogisk bedömning innan en GDPR bedömnin kan göras. Dessa två bedömningar är helt fristående från varandra.

Den roll som kan skapa en pedagogisk bedömning kallas School Admin Educational.

Rollen School Admin Data Integrity kan se den pedagogiska bedömningen, men inte skapa den.

I Vänstermeny väljer man menyval Resurs och får upp tabellen nedan, man väljer den knapp som det står SKapa Ped Bedömning på.

image-1698067645451.png

Nu kommer följande dialogruta upp och man skriver där in sin bedömning och klickar på den blå Spara knappen.

image-1685302821661.png