Skip to main content

Startsida

Leverantörer har tillgång till följande menyval

image-1699963984195.png

  1. Resurser - listar alla nya, aktiva och akriverade resurser för den inloggade leverantören
  2. Användare - listar alla den inloggade leverantörens användare
  3. Statistik - visar olika statistik för Tjänstekollen 

 

Startsida är Resurser och tre flikar

  1. Resurser att hantera - här listas alla de resurser som ännu inte är aktiverade, dvs resurser som leverantören själv skapat, men inte färdigställt eller en resurs någon skolhuvudman begärt information om.
  2. Aktiva resurser - alla resurser som leverantören lämnat information om och som Central Admin aktiverat.
  3. Arkiverade resurser - visar resurser som inte längre är aktiva och som inte kan nyttjas för nya bedömningar, men som finns kvar som referens.

En leverantör kan själv skapa nya Resurser och skicka för aktivering av Central Admin, antingen genom att skapa en helt ny Resurs eller genom att kopiera en befintlig och modifiera denna.

image-1705048603526.png